رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان مهلت ثبت‌نام بیمه تکمیلی و عمر بازنشستگان کشوری تا پس‌فردا

پایان مهلت ثبت‌نام بیمه تکمیلی و عمر بازنشستگان کشوری تا پس‌فردا مهلت ثبت نام اینترنتی «بیمه تکمیلی عمر و حادثه صبا» برای بازنشستگان کشوری که پیش از این و یک مرتبه تمدید شده بود، پس فردا، یکشنبه (۲۵ دی ماه) به پایان می‌رسد.

پایان مهلت ثبت‌نام بیمه تکمیلی و عمر بازنشستگان کشوری تا پس‌فردا

مهلت ثبت نام اینترنتی «بیمه تکمیلی عمر و حادثه صبا» برای بازنشستگان کشوری که پیش از این و یک مرتبه تمدید شده بود، پس فردا، یکشنبه (۲۵ دی ماه) به پایان می‌رسد.