رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجهیز حوزه‌های امتحانی کنکور به سیگنال‌یاب

تجهیز حوزه‌های امتحانی کنکور به سیگنال‌یاب رییس سازمان سنجش آموزش کشور: مصوبات مناسبی در شورای امنیت کشور برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی به تصویب رسیده است و حوزه‌های اصلی و فرعی آزمون سراسری به دستگاه‌های سیگنال‌یاب و آشکارساز مجهز شده‌اند.

تجهیز حوزه‌های امتحانی کنکور به سیگنال‌یاب

رییس سازمان سنجش آموزش کشور: مصوبات مناسبی در شورای امنیت کشور برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی به تصویب رسیده است و حوزه‌های اصلی و فرعی آزمون سراسری به دستگاه‌های سیگنال‌یاب و آشکارساز مجهز شده‌اند.