رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر نفت: قبض دی‌ماه مشترکان تربت‌‌جامی توسط شرکت گاز پرداخت می‌شود

وزیر نفت: قبض دی‌ماه مشترکان تربت‌‌جامی توسط شرکت گاز پرداخت می‌شود اوجی: قبض دی ماه مشترکان تربت‌ جامی که دچار قطعی گاز و مشکل شدند را شرکت گاز پرداخت خواهد کرد. امروز ضریب گازرسانی خانگی به ۹۵ درصد و ضریب گازرسانی روستایی به ۸۶ درصد رسیده است./ایسنا

وزیر نفت: قبض دی‌ماه مشترکان تربت‌‌جامی توسط شرکت گاز پرداخت می‌شود

اوجی:
قبض دی ماه مشترکان تربت‌ جامی که دچار قطعی گاز و مشکل شدند را شرکت گاز پرداخت خواهد کرد.

امروز ضریب گازرسانی خانگی به ۹۵ درصد و ضریب گازرسانی روستایی به ۸۶ درصد رسیده است./ایسنا