رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمدجوادلاریجانی:جسد برجام اگر دفن می‌شد اینگونه بو نمی‌داد

محمدجوادلاریجانی:جسد برجام اگر دفن می‌شد اینگونه بو نمی‌داد/ برجام یک کج راهه است، نباید به آن دل بست محمدجواد لاریجانی در باره آینده برجام گفت: جسد برجام متاسفانه دفن نشده و بو می‌دهد! و اگر دفنش می‌کردند بو نمی‌داد! برجام یک کج‌راه است و ما نباید به این کج‌راه دل ببندیم و نباید به آن […]

محمدجوادلاریجانی:جسد برجام اگر دفن می‌شد اینگونه بو نمی‌داد/ برجام یک کج راهه است، نباید به آن دل بست

محمدجواد لاریجانی در باره آینده برجام گفت:
جسد برجام متاسفانه دفن نشده و بو می‌دهد! و اگر دفنش می‌کردند بو نمی‌داد!

برجام یک کج‌راه است و ما نباید به این کج‌راه دل ببندیم و نباید به آن دلبستگی صورت گیرد.