رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تازه‌ترین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی کشور

تازه‌ترین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی کشور/شهرهای آبی بیشتر شد و نارنجی نصف وزارت بهداشت: تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۲ به ۶ شهر کاهش یافت. تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۴۳ به ۱۲۲ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از […]

تازه‌ترین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی کشور/شهرهای آبی بیشتر شد و نارنجی نصف

وزارت بهداشت:
تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۲ به ۶ شهر کاهش یافت.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۴۳ به ۱۲۲ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۹۳ به ۳۲۰ شهر کاهش یافت.