رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنعانی: به‌زودی تحریم‌های جدید ایران علیه ناقضان حقوق‌بشر غربی اعلام می‌شود

کنعانی: به‌زودی تحریم‌های جدید ایران علیه ناقضان حقوق‌بشر غربی اعلام می‌شود سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس درباره اعمال تحریم علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را قویا محکوم کرد و آن‌را نشانه ناتوانی ذهنی آن‌ها از درک درست واقعیت‌های ایران و سردرگمی در قبال اقتدار جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. […]

کنعانی: به‌زودی تحریم‌های جدید ایران علیه ناقضان حقوق‌بشر غربی اعلام می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس درباره اعمال تحریم علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را قویا محکوم کرد و آن‌را نشانه ناتوانی ذهنی آن‌ها از درک درست واقعیت‌های ایران و سردرگمی در قبال اقتدار جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.

کنعانی گفت: جمهوری اسلامی ایران حق خود برای عمل متقابل درخصوص این قبیل سیاست‌های شکست خورده را محفوظ دانسته و به‌زودی فهرست تحریم‌های جدید علیه ناقضان حقوق‌بشر و مروجان تروریسم در اتحادیه اروپا و انگلیس را اعلام خواهد کرد.