رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۲۰ درصدی مصرف بنزین

افزایش ۲۰ درصدی مصرف بنزین صالحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران: متوسط مصرف بنزین در دی ماه به ۱۰۵ میلیون لیتر رسید. کسی چنین مصرفی را پیش‌بینی نمی‌کرد، به طوری که نسبت به ماه‌های گذشته حدود ۷ درصد افزایش و نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد متوسط افزایش یافت. چند سال است […]

افزایش ۲۰ درصدی مصرف بنزین

صالحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران:
متوسط مصرف بنزین در دی ماه به ۱۰۵ میلیون لیتر رسید. کسی چنین مصرفی را پیش‌بینی نمی‌کرد، به طوری که نسبت به ماه‌های گذشته حدود ۷ درصد افزایش و نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد متوسط افزایش یافت.

چند سال است که برای تامین بنزین سوپر مشکل داریم و اکنون در این فصل چهارم سال این مشکل حادتر شده است به طوری که توزیع آن خیلی کم شده و بیشتر استان‌ها فاقد این بنزین هستند.