رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروه‌های ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد مشمول جدید دریافت سهام عدالت

وزیر اقتصاد:گروه‌های ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد مشمول جدید دریافت سهام عدالت هستند.

وزیر اقتصاد:گروه‌های ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد مشمول جدید دریافت سهام عدالت هستند.