رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اصلاح طلبی به شیوه تجربه شده، به بن‌بست خورده؛ مردم حق دارند از آن نومید شوند

محمد خاتمی در پیامی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب: اصلاح طلبی به شیوه تجربه شده، به بن‌بست خورده؛ مردم حق دارند از آن نومید شوند محمد خاتمی رییس‌جمهوری پیشین ایران در پیامی به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: می‌توان گفت که آنچه امروز آشکار است، نارضایتی گسترده است و اشتباه […]

محمد خاتمی در پیامی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب: اصلاح طلبی به شیوه تجربه شده، به بن‌بست خورده؛ مردم حق دارند از آن نومید شوند

محمد خاتمی رییس‌جمهوری پیشین ایران در پیامی به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد:

می‌توان گفت که آنچه امروز آشکار است، نارضایتی گسترده است و اشتباه بزرگ نظام حکمرانی کشور اینست که جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را که به خود وفادار می‌داند به قیمت افزایش نارضایتی اکثریت جامعه که گرفتار مشکلات فراوان است و متأسفانه امید به آینده بهتر را از دست داده است، مدّ نظر قرار داده است.

به صراحت می‌گویم که باید به توقع و خواست ملت تمکین کرد و ملت را فراتر از نسل ما و نسل‌هائی که در انقلاب و حتی اصلاحات حضور داشتند، دانست.

اصلاح طلبی به شیوه و روال تجربه شده اگر نگوییم ممتنع شده است دست کم به صخره ستبر بن بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند /جماران