رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعدادی از هواپیماهای برجامی به دلیل بدعهدی آمریکا زمین‌‌گیر هستند

رئیس سازمان هواپیمایی : تعدادی از هواپیماهای برجامی به دلیل بدعهدی آمریکا زمین‌‌گیر هستند در حال حاضر از ۱۳ هواپیمای برجامی، ۱۰ هواپیما زمین‌گیر هستند. به دادگاه‌ها و مقامات بین‌المللی شکایت خود را مطرح کرده‌ایم و پیگیر این موضوع هستیم.

رئیس سازمان هواپیمایی : تعدادی از هواپیماهای برجامی به دلیل بدعهدی آمریکا زمین‌‌گیر هستند

در حال حاضر از ۱۳ هواپیمای برجامی، ۱۰ هواپیما زمین‌گیر هستند.

به دادگاه‌ها و مقامات بین‌المللی شکایت خود را مطرح کرده‌ایم و پیگیر این موضوع هستیم.