رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قانون یادداشت تعهدات ایران در شانگهای ابلاغ شد

قانون یادداشت تعهدات ایران در شانگهای ابلاغ شد رئیس مجلس قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای را برای اجرا ابلاغ کرد./ ایسنا

قانون یادداشت تعهدات ایران در شانگهای ابلاغ شد

رئیس مجلس قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای را برای اجرا ابلاغ کرد./ ایسنا