رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخی شرکت‌ها بدون مجوز افزایش قیمت داده‌اند

یک مسئول: قیمت‌های لوازم خانگی هنوز برنگشته است/ برخی شرکت‌ها بدون مجوز افزایش قیمت داده‌اند رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران: فقط چند شرکت قیمت‌های لوازم خانگی را بدون مجوز افزایش داده بودند و این موضوع مربوط به همه شرکت‌ها نیست. هنوز هیچ کدام از این شرکت‌ها قیمت‌های خود را برنگردانده‌اند.

یک مسئول: قیمت‌های لوازم خانگی هنوز برنگشته است/ برخی شرکت‌ها بدون مجوز افزایش قیمت داده‌اند

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران:

فقط چند شرکت قیمت‌های لوازم خانگی را بدون مجوز افزایش داده بودند و این موضوع مربوط به همه شرکت‌ها نیست.

هنوز هیچ کدام از این شرکت‌ها قیمت‌های خود را برنگردانده‌اند.


جدیدترین خبرها