رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان به ۱۰ میلیون تومان

افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان به ۱۰ میلیون تومان نمایندگان مجلس با افزایش سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان از ۸۴ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده موافقت کردند.

افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان به ۱۰ میلیون تومان

نمایندگان مجلس با افزایش سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان از ۸۴ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده موافقت کردند.