رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه فرهیختگان: سریال مسمومیت‌ها از دانشگاه‌ها آغاز شد

روزنامه فرهیختگان: سریال مسمومیت‌ها از دانشگاه‌ها آغاز شد روزنامه فرهیختگان نوشت: سریال مسمومیت‌ها ابتدا از دانشگاه‌ها آغاز شد. دانشگاه‌های خوارزمی، صنعتی اراک و صنعتی اصفهان ۳ دانشگاهی بودند که موج مسمومیت‌ها از آنجا آغاز شد. در پی این مسمومیت‌ها ۱۲۰۰ نفر دچار عوارض جسمانی شدند. درنهایت دلیل این مسمومیت‌ها مصرف غذای سلف عنوان شد. بعد […]

روزنامه فرهیختگان: سریال مسمومیت‌ها از دانشگاه‌ها آغاز شد

روزنامه فرهیختگان نوشت:
سریال مسمومیت‌ها ابتدا از دانشگاه‌ها آغاز شد.

دانشگاه‌های خوارزمی، صنعتی اراک و صنعتی اصفهان ۳ دانشگاهی بودند که موج مسمومیت‌ها از آنجا آغاز شد.

در پی این مسمومیت‌ها ۱۲۰۰ نفر دچار عوارض جسمانی شدند. درنهایت دلیل این مسمومیت‌ها مصرف غذای سلف عنوان شد. بعد از دانشگاه‌ها اکنون موج مسمومیت‌ها به مدارس رسیده است. موجی که با شدت از قم آغاز شد و دامنه آن به دیگر شهرها نیز رسید.