رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشکیل پرونده برای وزیر پیشین نفت

تشکیل پرونده برای وزیر پیشین نفت سخنگوی قوه قضاییه: در زمینه نفت، ترک فعل‌هایی صورت گرفته که یکی در زمینه عدم جمع آوری مشعل‌های گازی و نفتی کشور بوده است. عدم اقدام موثر وزیر وقت نفت در زمینه جمع آوری مشعل میادین نفتی و گازی که موجب آلودگی و تخریب محیط زیست شده از مصادیق […]

تشکیل پرونده برای وزیر پیشین نفت

سخنگوی قوه قضاییه:
در زمینه نفت، ترک فعل‌هایی صورت گرفته که یکی در زمینه عدم جمع آوری مشعل‌های گازی و نفتی کشور بوده است.

عدم اقدام موثر وزیر وقت نفت در زمینه جمع آوری مشعل میادین نفتی و گازی که موجب آلودگی و تخریب محیط زیست شده از مصادیق تخریب اموال عمومی و تهدید علیه بهداشت عمومی است.

گزارش آن برای دادستان تهران ارسال شده و در مرحله بازپرسی است و در شعبه تخصصی دادسرای تهران مورد رسیدگی قرارگرفته است‌.