رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرضیه برومند مدیرعامل خانه سینما شد

مرضیه برومند مدیرعامل خانه سینما شد هیات مدیره خانه سینما مرضیه برومند فیلمساز پیشکسوت سینمای ایران را به عنوان مدیر عامل خانه سینمای ایران انتخاب کرد.

مرضیه برومند مدیرعامل خانه سینما شد

هیات مدیره خانه سینما مرضیه برومند فیلمساز پیشکسوت سینمای ایران را به عنوان مدیر عامل خانه سینمای ایران انتخاب کرد.