رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب‌ تکذیب شد

مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب‌ تکذیب شد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس: طرح مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب‌ در دستور کار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود/ مشی مجلس محدودسازی و یا برخورد سلبی با پدیده‌های اجتماعی نیست. طرح محدودیت دسترسی به تلفن و اینترنت برای زنان بدون حجاب […]

مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب‌ تکذیب شد

نادری عضو هیئت رئیسه مجلس:
طرح مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب‌ در دستور کار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود/ مشی مجلس محدودسازی و یا برخورد سلبی با پدیده‌های اجتماعی نیست.

طرح محدودیت دسترسی به تلفن و اینترنت برای زنان بدون حجاب در دستورکار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود و اساساً این طرح درستی نبوده و در هیئت رئیسه مجلس نیز مطرح نیست.