رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط مجمع تشخیص

حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط مجمع تشخیص زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس: هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه واردات خودروهای کارکرده سواری را حذف کرد. نمایندگان واردات این خودروها را در صحن تصویب کرده بودند. اگر وزارت صمت اراده‌ای به واردات خودروهای کارکرده داشته باشد با مصوبه هیات وزیران می‌تواند اجرایی کند. […]

حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط مجمع تشخیص

زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس: هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه واردات خودروهای کارکرده سواری را حذف کرد. نمایندگان واردات این خودروها را در صحن تصویب کرده بودند.

اگر وزارت صمت اراده‌ای به واردات خودروهای کارکرده داشته باشد با مصوبه هیات وزیران می‌تواند اجرایی کند.

سخنگوی وزارت صمت اخیرا در توییتی نوشته بود: عزیزی برای یافتن دلیل حذف واردات خودروهای کارکرده (در قالب قانون بودجه امسال) به زحمت افتاده بود. پاسخ روشن است، نمایندگان ۲۴ اسفند آن را حذف کردند.