رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم قصاص «محمد قبادلو» در دیوان تایید شد

حکم قصاص «محمد قبادلو» در دیوان تایید شد پدر استوار فرید کرم‌پور: از زمان اجرای حکم اطلاعی ندارم وکیل محمد قبادلو: به گذشت خانواده کرم‌پور برای قصاص امیدواریم شعبه یکم دیوانعالی کشور، حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو را صادر و قصاص او را تایید کرد. بر اساس حکم صادره، قصاص قبادلو در […]

حکم قصاص «محمد قبادلو» در دیوان تایید شد

پدر استوار فرید کرم‌پور: از زمان اجرای حکم اطلاعی ندارم

وکیل محمد قبادلو: به گذشت خانواده کرم‌پور برای قصاص امیدواریم

شعبه یکم دیوانعالی کشور، حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو را صادر و قصاص او را تایید کرد. بر اساس حکم صادره، قصاص قبادلو در پرونده دادگاه کیفری یک استان تهران، تایید شده است.

امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو ضمن تایید این خبر، گفت: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود، هنوز مفتوح است و هنوز توسط شعبه اول دیوان تصمیمی درمورد آن نگرفته اما اعاده دادرسی درمورد پرونده قصاص که در دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم بدوی داده شده بود، رد شده است»./ شرق