رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نخواهد داشت

قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نخواهد داشت رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مشهد: با واردات خودرو ۱۰۰ درصد کاهش قیمت داریم و تا پایان سال قیمت خودرو افزایش نخواهد داشت. از ابتدای سال خرید و فروش خودرو ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.

قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نخواهد داشت

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مشهد:
با واردات خودرو ۱۰۰ درصد کاهش قیمت داریم و تا پایان سال قیمت خودرو افزایش نخواهد داشت.

از ابتدای سال خرید و فروش خودرو ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.