رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لباس جدید «نایکی» تهویه مطبوع دارد!

لباس جدید «نایکی» تهویه مطبوع دارد! «نایکی» از لباس ورزشی جدیدی رونمایی کرده که بدون نیاز به باتری یا سایر تجهیزات الکترونیکی می‌تواند دونده‌ها را خنک کند.

لباس جدید «نایکی» تهویه مطبوع دارد!

«نایکی» از لباس ورزشی جدیدی رونمایی کرده که بدون نیاز به باتری یا سایر تجهیزات الکترونیکی می‌تواند دونده‌ها را خنک کند.