رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس عبدی: بیشترین هتک‌ حرمت‌ها به ائمه و حتی خداوند به‌وسیله برخی از منبری‌ها صورت می‌گیرد

عباس عبدی: بیشترین هتک‌ حرمت‌ها به ائمه و حتی خداوند به‌وسیله برخی از منبری‌ها صورت می‌گیرد عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: بیشترین جعلیات و هتک حرمت‌ها که از طریق انتساب کذب به ائمه و حتی خداوند است، به‌وسیله برخی از منبری‌ها صورت می‌گیرد. این وضعیت، ناشی از تبعیض سیاسی و قضایی است که در […]

عباس عبدی: بیشترین هتک‌ حرمت‌ها به ائمه و حتی خداوند به‌وسیله برخی از منبری‌ها صورت می‌گیرد

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
بیشترین جعلیات و هتک حرمت‌ها که از طریق انتساب کذب به ائمه و حتی خداوند است، به‌وسیله برخی از منبری‌ها صورت می‌گیرد.

این وضعیت، ناشی از تبعیض سیاسی و قضایی است که در مورد افراد روا داشته می‌شود که دود آن به چشم دین و حکومت هر دو می‌رود. سود این کارها را عده اندکی می‌برند و هزینه‌اش را همه نهادهای حکومت، دین، آموزش و مردم می‌پردازند. آنان حکومت و قوای آن ازجمله دستگاه قضایی کشور را حیات خلوت و ابزار کار خود تلقی می‌کنند و به صدور امر و نهی برای آن مشغول هستند و دستور مصادره اموال افراد را می‌دهند و کسی هم نمی‌تواند متعرض آنان شود./ اعتمادآنلاین