رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مومنی، اقتصاددان: تا بانک های خصوصی را متوقف نکنید روی خوش نمی بینید

مومنی، اقتصاددان: تا بانک های خصوصی را متوقف نکنید روی خوش نمی بینید / در کجای دنیا به این شدت به رباخواران باج می دهند و انتظار توسعه هم دارند؟! استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بانک های خصوصی این همه فاجعه ایجاد کرده اند و ما بارها و بارها به صراحت و به اعتبار تجربیات […]

مومنی، اقتصاددان: تا بانک های خصوصی را متوقف نکنید روی خوش نمی بینید / در کجای دنیا به این شدت به رباخواران باج می دهند و انتظار توسعه هم دارند؟!

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بانک های خصوصی این همه فاجعه ایجاد کرده اند و ما بارها و بارها به صراحت و به اعتبار تجربیات پرشمار تاریخی سایر کشورها، گفته ایم که تا اینها را متوقف نکنید روی خوش نمی بینید اما باز می خواهند وصله پینه کنند و به این واقعیت تن ندهند!

می گفتند بانک خصوصی بیاید تا رقابت بالا برود و سهم پول و ربا در اقتصاد ملی و فشار ربوی تولید کننده به مردم کاهش یابد؛ بعد می گویند برای فضای رقابتی به بانک های خصوصی اجازه دهیم نرخ بهره بیشتر بگیرند.

کجای دنیا با این شدت نیروی انسانی را استثمار می کنند و با این شدت به رباخواران باج می دهند و بعد انتظار توسعه هم دارند؟! اینها نشانه های آشفتگی است. بی سابقه ترین رانت ها را به بخش خصوصی می دهند و همه چیز از آشفتگی وحشتناک حکایت دارد.