رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار انزلی با حکم‌قضایی برکنار شد

شهردار انزلی با حکم‌قضایی برکنار شد شهردار انزلی طی نامه‌ای به تاریخ ششم تیرماه از سوی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گیلان منضم به دادنامه معاون دادستان دادسرای عمومی انقلاب اسلامی رشت تعلیق و امروز مطابق قانونی سرپرست جدید از سوی شورای این شهر تعیین شد. دلیل محکومیت شهردار انزلی دریافت […]

شهردار انزلی با حکم‌قضایی برکنار شد

شهردار انزلی طی نامه‌ای به تاریخ ششم تیرماه از سوی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گیلان منضم به دادنامه معاون دادستان دادسرای عمومی انقلاب اسلامی رشت تعلیق و امروز مطابق قانونی سرپرست جدید از سوی شورای این شهر تعیین شد.

دلیل محکومیت شهردار انزلی دریافت حق جلسه از کمیسیون ماده ۱۰۰ به ازای هر جلسه رقمی حدود سه میلیون تومان عنوان شده است.