رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط جدید صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

شرط جدید صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بیمه مرکزی: از تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری صدور کد یکتای بیمه نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی بوده و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد.

شرط جدید صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

بیمه مرکزی: از تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری صدور کد یکتای بیمه نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی بوده و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد.