رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسافران چقدر عوارض خروج از کشور پرداخت کردند؟

مسافران چقدر عوارض خروج از کشور پرداخت کردند؟ آخرین آمار حاکی از آن است که میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور از ابتدای امسال تا پایان خردادماه، ۴۵۹ میلیارد تومان بوده است.

مسافران چقدر عوارض خروج از کشور پرداخت کردند؟

آخرین آمار حاکی از آن است که میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور از ابتدای امسال تا پایان خردادماه، ۴۵۹ میلیارد تومان بوده است.