رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی، پایان تیر ماه است

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی، پایان تیر ماه است مطابق قانون، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری روز شنبه ۳۱ تیرماه پایان می‌یابد و این مهلت تمدید نخواهد شد. بر همین اساس، اشخاص حقوقی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان […]

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی، پایان تیر ماه است

مطابق قانون، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری روز شنبه ۳۱ تیرماه پایان می‌یابد و این مهلت تمدید نخواهد شد.

بر همین اساس، اشخاص حقوقی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان روز شنبه ۳۱ تیرماه سال‏  جاری ارائه کنند.