رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تأمین مسکن اولویت مهم دولت است

تأمین مسکن اولویت مهم دولت است رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن: تأمین مسکن برای مردم از اولویت‌های مهم دولت است و با اقدامات صورت گرفته در واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دستگاه‌های مختلف، بر جدیت وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مختلف برای تداوم این اقدامات در قالب نهضت ملی مسکن تاکید دارم. اگر […]

تأمین مسکن اولویت مهم دولت است

رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن: تأمین مسکن برای مردم از اولویت‌های مهم دولت است و با اقدامات صورت گرفته در واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دستگاه‌های مختلف، بر جدیت وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مختلف برای تداوم این اقدامات در قالب نهضت ملی مسکن تاکید دارم.

اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده، ندارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌موقع اقدام کنند.