رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«منتظری» رئیس دیوان عالی کشور شد

«منتظری» رئیس دیوان عالی کشور شد «موحدی‌آزاد» دادستان کل کشور شد رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ منتظری را به سمت ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد. همچنین با حکم رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد که تاکنون عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود، جایگزین حجت‌الاسلام‌ منتظری در سمت دادستان کل کشور شد.

«منتظری» رئیس دیوان عالی کشور شد

«موحدی‌آزاد» دادستان کل کشور شد

رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ منتظری را به سمت ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد.

همچنین با حکم رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد که تاکنون عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود، جایگزین حجت‌الاسلام‌ منتظری در سمت دادستان کل کشور شد.