رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۴۵ درصدی نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید

افزایش ۴۵ درصدی نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید اعضای شورای شهر تهران افزایش ۴۵ درصدی نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید را تصویب کردند.

افزایش ۴۵ درصدی نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید

اعضای شورای شهر تهران افزایش ۴۵ درصدی نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید را تصویب کردند.