رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«هاشمی» از مجلس رای اعتماد گرفت

«هاشمی» از مجلس رای اعتماد گرفت نمایندگان مجلس به کیومرث هاشمی به عنوان وزیر ورزش اعتماد کردند.

«هاشمی» از مجلس رای اعتماد گرفت

نمایندگان مجلس به کیومرث هاشمی به عنوان وزیر ورزش اعتماد کردند.