رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت مجلس با حذف شناسنامه

مخالفت مجلس با حذف شناسنامه نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.

مخالفت مجلس با حذف شناسنامه

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.


جدیدترین خبرها