رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وضعیت آبی ۵ استان «قرمز» شد

وضعیت آبی ۵ استان «قرمز» شد سخنگوی صنعت آب: استان‌های تهران، قزوین، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی ۵ استانی هستند که در سال آبی اخیر بالای ۳۰ درصد کاهش بارش داشته‌اند و در وضعیت قرمز از لحاظ منابع آبی هستند. ۱۴ درصد کاهش بارش‌ها در سال آبی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های نرمال، درست […]

وضعیت آبی ۵ استان «قرمز» شد

سخنگوی صنعت آب:
استان‌های تهران، قزوین، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی ۵ استانی هستند که در سال آبی اخیر بالای ۳۰ درصد کاهش بارش داشته‌اند و در وضعیت قرمز از لحاظ منابع آبی هستند.

۱۴ درصد کاهش بارش‌ها در سال آبی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های نرمال، درست بعد از دو سال بسیار کم‌آب و خشک، باعث شده به‌شدت رودخانه‌های ما کم‌آب شود.