رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثروتمندترین زنان و مردان آمریکا در سال ۲۰۲۳

ثروتمندترین زنان و مردان آمریکا در سال ۲۰۲۳ این نمودار، ارزش خالص داراییِ ثروتمندترین افراد در ایالات متحده را نشان می‌دهد.

ثروتمندترین زنان و مردان آمریکا در سال ۲۰۲۳

این نمودار، ارزش خالص داراییِ ثروتمندترین افراد در ایالات متحده را نشان می‌دهد.