رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ارتباط اینترنتی غزه در ساعات اخیر

کاهش ارتباط اینترنتی غزه در ساعات اخیر نت بلاکس پیش‌بینی می‌کند با اسیب دیدن مسیرهای بین‌المللی، اینترنت غزه به طور کامل قطع شود.

کاهش ارتباط اینترنتی غزه در ساعات اخیر

نت بلاکس پیش‌بینی می‌کند با اسیب دیدن مسیرهای بین‌المللی، اینترنت غزه به طور کامل قطع شود.