رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارمنستان با برگزاری گفت‌وگوهای ۳+۳ در تهران موافقت کرد

ارمنستان با برگزاری گفت‌وگوهای ۳+۳ در تهران موافقت کرد خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان خبر داد نخست‌وزیر ارمنستان با برگزاری نشستی در قالب ۳+۳ در تهران موافقت کرده است. این فرمت کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ایران، ترکیه و روسیه را شامل خواهد شد.

ارمنستان با برگزاری گفت‌وگوهای ۳+۳ در تهران موافقت کرد

خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان خبر داد نخست‌وزیر ارمنستان با برگزاری نشستی در قالب ۳+۳ در تهران موافقت کرده است.

این فرمت کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ایران، ترکیه و روسیه را شامل خواهد شد.