رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمایت «کریم بنزما» از فلسطین

حمایت «کریم بنزما» از فلسطین ستاره فرانسوی الاتحاد عربستان: تمام دعای ما برای ساکنان غزه است که بار دیگر قربانی این بمباران ناعادلانه می‌شوند و به زنان و کودکان رحم نمی‌کند.

حمایت «کریم بنزما» از فلسطین

ستاره فرانسوی الاتحاد عربستان: تمام دعای ما برای ساکنان غزه است که بار دیگر قربانی این بمباران ناعادلانه می‌شوند و به زنان و کودکان رحم نمی‌کند.