رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمود عباس تماس تلفنی بایدن را نپذیرفت

محمود عباس تماس تلفنی بایدن را نپذیرفت رسانه‌های عبری اعلام کردند که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین داشتن تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا را در سفر او به اراضی اشغالی رد کرد.

محمود عباس تماس تلفنی بایدن را نپذیرفت

رسانه‌های عبری اعلام کردند که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین داشتن تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا را در سفر او به اراضی اشغالی رد کرد.