رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگاه پاکستان عمران‌خان را مجرم شناخت

دادگاه پاکستان عمران‌خان را مجرم شناخت دادگاه ویژه در پاکستان «عمران‌خان» نخست وزیر سابق این کشور و «شاه محمود قریشی» معاون حزب وی را به طور رسمی به ارتکاب افشای اسناد محرمانه کشور تفهیم اتهام کرد و آنان را مجرم شناخت.

دادگاه پاکستان عمران‌خان را مجرم شناخت

دادگاه ویژه در پاکستان «عمران‌خان» نخست وزیر سابق این کشور و «شاه محمود قریشی» معاون حزب وی را به طور رسمی به ارتکاب افشای اسناد محرمانه کشور تفهیم اتهام کرد و آنان را مجرم شناخت.