رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلینکن: واشنگتن به دنبال رویارویی با ایران نیست

بلینکن: واشنگتن به دنبال رویارویی با ایران نیست اما اگر تهران و نیروهای تحت حمایتش، آمریکا را هدف قرار دهند، از منافع خود دفاع می کنیم وزیر خارجه آمریکا: هرگونه درگیری در مقیاس بزرگ، پیامدهای بدی برای منطقه و جهان به همراه خواهد داشت. واشنگتن به دنبال رویارویی با ایران نیست اما اگر ایران و […]

بلینکن: واشنگتن به دنبال رویارویی با ایران نیست اما اگر تهران و نیروهای تحت حمایتش، آمریکا را هدف قرار دهند، از منافع خود دفاع می کنیم

وزیر خارجه آمریکا:
هرگونه درگیری در مقیاس بزرگ، پیامدهای بدی برای منطقه و جهان به همراه خواهد داشت.

واشنگتن به دنبال رویارویی با ایران نیست اما اگر ایران و نیروهای تحت حمایتش، آمریکا را هدف قرار دهند، از منافع خود دفاع خواهیم کرد./فارس