رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات گرانی ۵۳ ماده غذایی در یک سال اخیر

جزئیات گرانی ۵۳ ماده غذایی در یک سال اخیر بررسی تورم یکساله ۵۳ اقلام خوراکی نشان می دهد، گوشت گوسفند با رشد ۱۵۰ درصدی و گوشت گاو یا گوساله با رشد ۱۳۲ درصدی قیمت در صدر گرانی بوده اند و کنسر ماهی تن با رشد ۱۰۹ درصدی قیمت در رتبه بعدی است.  

جزئیات گرانی ۵۳ ماده غذایی در یک سال اخیر

بررسی تورم یکساله ۵۳ اقلام خوراکی نشان می دهد، گوشت گوسفند با رشد ۱۵۰ درصدی و گوشت گاو یا گوساله با رشد ۱۳۲ درصدی قیمت در صدر گرانی بوده اند و کنسر ماهی تن با رشد ۱۰۹ درصدی قیمت در رتبه بعدی است.