رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: ایران در جریان عملیات {طوفان الاقصی} نبود

امیرعبداللهیان: ایران در جریان عملیات {طوفان الاقصی} نبود ایران هیچ گروه و جنگ نیابتی نداشته و ندارد اسرائیل است که نیروی نیابتی آمریکا در منطقه است و منطقه را ناامن کرده است وزیر امورخارجه ایران در گفت و گو با سی ان ان گفت: اگر آمریکا نگران گسترش دامنه جنگ است بایستی از رویه خود […]

امیرعبداللهیان: ایران در جریان عملیات {طوفان الاقصی} نبود

ایران هیچ گروه و جنگ نیابتی نداشته و ندارد

اسرائیل است که نیروی نیابتی آمریکا در منطقه است و منطقه را ناامن کرده است

وزیر امورخارجه ایران در گفت و گو با سی ان ان گفت: اگر آمریکا نگران گسترش دامنه جنگ است بایستی از رویه خود دست بردارد. باید آتش بس فوری برقرار شود.

گذرگاه رفح برای کمک های انسان دوستانه موثر باز شود. اقدامات برای کوچ اجبار مردم غزه به سمت صحرای سینا و کوچ مردم کرانه باختری به سمت اردن متوقف شود.

در خصوص فلسطین ما طرح دمکراتیک به سازمان ملل ارائه دادیم . برمبنای آن پیشنهاد کردیم که یک رفراندوم زیر نظر سازمان ملل برگزار شود و همه فلسطینیان اصیل اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی در آن شرکت کنند و تصمیم بگیرند و بر اساس رای مردم اصیل فرسطین نسبت سرنوشتشان تصمیم لازم اتخاذ شود، (در این صورت ) وضعیت مشخص می شود.