رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گاز LPG برای خودروها، بی سر و صدا گران شد

گاز LPG برای خودروها، بی سر و صدا گران شد رانندگانی كه خودروهاي آنان گازسوز است و گاز LPG  مصرف مي كنند در كمال ناباوری متوجه شدند قيمت اين نوع گاز بيش از ٣ برابر افزايش يافته است. قيمت گاز LPG براي خودروها، ليتری ٢ هزار تومان تا ٢٥٠٠ تومان بود كه به ناگاه به […]

گاز LPG برای خودروها، بی سر و صدا گران شد

رانندگانی كه خودروهاي آنان گازسوز است و گاز LPG  مصرف مي كنند در كمال ناباوری متوجه شدند قيمت اين نوع گاز بيش از ٣ برابر افزايش يافته است.

قيمت گاز LPG براي خودروها، ليتری ٢ هزار تومان تا ٢٥٠٠ تومان بود كه به ناگاه به ليتری ٧٠٠٠ تومان افزايش يافته است.

جايگاه داران اين نوع گاز نيز مي گويند شركت، سهميه گاز انها را قطع كرده و انها مجبورند با قيمت ازاد گاز LPG برای خودروها،  تهيه و الا جايگاه را بايد تعطيل كنند