رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک کارشناس مسکن؛ اکنون بهترین زمان برای خرید خانه است

یک کارشناس مسکن؛ اکنون بهترین زمان برای خرید خانه است فرشید پورحاجت در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن در کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه بازار مسکن در شرایط رکورد تورمی قرار دارد اکنون بهترین فرصت و زمان خوبی برای خرید خانه از سوی مردم است. شرایط رکورد تورمی موجود در بازار مسکن، یک […]

یک کارشناس مسکن؛ اکنون بهترین زمان برای خرید خانه است

فرشید پورحاجت در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن در کشور اظهار کرد:
با توجه به اینکه بازار مسکن در شرایط رکورد تورمی قرار دارد اکنون بهترین فرصت و زمان خوبی برای خرید خانه از سوی مردم است.

شرایط رکورد تورمی موجود در بازار مسکن، یک فرصت تاریخی است که مردم در بازار مسکن ورود کرده و با خیال راحت خانه بخرند.