رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جبهه پایداری هم حرفهای خانم معصومی را گردن نگرفت!

جبهه پایداری هم حرفهای خانم معصومی را گردن نگرفت! روزنامه اعتماد نوشت: جبهه پایداری در نامه ای اعلام کرد خانم منصوره معصومی‌اصل هیچ ارتباط تشکیلاتی و غیرتشکیلاتی با جبهه پایداری نداشته و ندارد. ضمن اینکه حزب شریان نیز یک حزب جدیدالتأسیس است و هیچ ارتباطی با جبهه پایداری ندارد.

جبهه پایداری هم حرفهای خانم معصومی را گردن نگرفت!

روزنامه اعتماد نوشت: جبهه پایداری در نامه ای اعلام کرد خانم منصوره معصومی‌اصل هیچ ارتباط تشکیلاتی و غیرتشکیلاتی با جبهه پایداری نداشته و ندارد. ضمن اینکه حزب شریان نیز یک حزب جدیدالتأسیس است و هیچ ارتباطی با جبهه پایداری ندارد.