رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استفاده از یک خمره باستانی به عنوان سطل آشغال در موزه رشت

استفاده از یک خمره باستانی به عنوان سطل آشغال در موزه رشت در موزه باستان‌شناسی شهر رشت، روی لبه خمره‌ای سفالین که قدمت آن به دوره مادها (چند سده پیش از هخامنشیان) برمی‌گردد، کیسه زباله کشیده‌اند و درونش ته‌سيگار و آشغال ريخته‌اند. مسئول مربوطه به خبرنگار روزنامه اعتماد پاسخ داده که «اگر سطل آشغال چوبی […]

استفاده از یک خمره باستانی به عنوان سطل آشغال در موزه رشت

در موزه باستان‌شناسی شهر رشت، روی لبه خمره‌ای سفالین که قدمت آن به دوره مادها (چند سده پیش از هخامنشیان) برمی‌گردد، کیسه زباله کشیده‌اند و درونش ته‌سيگار و آشغال ريخته‌اند.

مسئول مربوطه به خبرنگار روزنامه اعتماد پاسخ داده که «اگر سطل آشغال چوبی يا پلاستیکی بگذاریم، مردم می‌دزدند.»

يکی از نخستین ويترين‌ها‌ حاوی جمجمه مردمان هزاره اول پیش از میلاد (حدود سه هزار سال پیش) است. چند جمجمه ناسالم و شكسته بدون هیچ حفاظی در ارتفاعی نسبتا پایین روی تلّی از خاک قرار داده شده‌اند. این ویترین، بدون شیشه محافظ است و دورنمای كوره‌پزی يا تنور يك نانوایی متروک را تداعی می‌كند./روزنامه اعتماد