رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امتیاز جدید بانکی به ایران خودرو و سایپا

امتیاز جدید بانکی به ایران خودرو و سایپا شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد. همچنین به منظور تامین مالی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، انتشار اوراق برای […]

امتیاز جدید بانکی به ایران خودرو و سایپا

شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد.

همچنین به منظور تامین مالی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، انتشار اوراق برای دو خودروساز مذکور بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی مجاز شد.