رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات پرداخت حقوق و معوقات شاغلان تازه بازنشسته شده آموزش و پرورش

جزئیات پرداخت حقوق و معوقات شاغلان تازه بازنشسته شده آموزش و پرورش مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری: تعداد محدودی از بازنشستگان فرهنگی هستند که به دلیل اینکه تاریخ صدور حکم آن‌ها پس از موعد محاسبه حقوق آبان ماه بوده است، از آذرماه حقوق بازنشستگی را به همراه معوقات دریافت خواهند کرد. این افراد نگران […]

جزئیات پرداخت حقوق و معوقات شاغلان تازه بازنشسته شده آموزش و پرورش

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری:

تعداد محدودی از بازنشستگان فرهنگی هستند که به دلیل اینکه تاریخ صدور حکم آن‌ها پس از موعد محاسبه حقوق آبان ماه بوده است، از آذرماه حقوق بازنشستگی را به همراه معوقات دریافت خواهند کرد.

این افراد نگران حقوق ماه‌های قبل خود نباشند، چراکه حقوق بازنشستگی از تاریخ بازنشستگی محاسبه و پرداخت خواهد شد.