رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: پیام آمریکا روی حزب الله اثر معکوس دارد/ اسرا از طریق دیپلماسی می‌توانند آزاد شوند

امیرعبداللهیان: پیام آمریکا روی حزب الله اثر معکوس دارد/ اسرا از طریق دیپلماسی می‌توانند آزاد شوند وزیر امور خارجه ایران: رژیم اسرائیل توان تحمل یک جنگ فرسایشی را نخواهد داشت. بر اساس اطلاعاتی که مقاومت در اختیار ما گذاشته است؛ برنده این جنگ اسرائیل نیست بلکه برنده آن مقاومت و فلسطین است. اسرا نیز تنها از […]

امیرعبداللهیان: پیام آمریکا روی حزب الله اثر معکوس دارد/ اسرا از طریق دیپلماسی می‌توانند آزاد شوند

وزیر امور خارجه ایران:
رژیم اسرائیل توان تحمل یک جنگ فرسایشی را نخواهد داشت.

بر اساس اطلاعاتی که مقاومت در اختیار ما گذاشته است؛ برنده این جنگ اسرائیل نیست بلکه برنده آن مقاومت و فلسطین است.

اسرا نیز تنها از طریق دیپلماسی می توانند آزاد شوند.

حزب الله امروز وارد مرحله‌ای از جنگ با اسرائیل شده است.

طبعاً پیام آمریکا روی حزب الله اثر معکوس دارد.

نه تنها پیام آمریکا حزب‌الله را در تصمیم خود محتاط نمی‌کند، بلکه مصمم‌تر می‌شوند.