رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعلیق جودوکار کم‌بینا تا صدور رای قطعی دوپینگ

تعلیق جودوکار کم‌بینا تا صدور رای قطعی دوپینگ رئیس فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان: پرونده دوپینگ جودوکار تیم کم‌بینایان در وادا در حال بررسی است و تا مشخص شدن وضعیتش، این ورزشکار در تعلیق به سر می‌برد.

تعلیق جودوکار کم‌بینا تا صدور رای قطعی دوپینگ

رئیس فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان:
پرونده دوپینگ جودوکار تیم کم‌بینایان در وادا در حال بررسی است و تا مشخص شدن وضعیتش، این ورزشکار در تعلیق به سر می‌برد.